PD jednotky

Ušetríme Vám až 30% nákladov na opravu PD jednotiek!!!
Na oprave jednej sady 6 kusov PD jednotiek (vstrekovacia jednotka dieselového motoru nákladného vozidla) Vám môžeme ušetriť až niekoľko sto EUR!!!
Vykonávame diagnostiku, nastavenie a opravy PD jednotiek motorov.

Vstrekovacia sústava dieselového motora - združený vstrekovač čerpadlo tryska - PD (Pumpe-Düse)

Neustále požiadavky na vyšší výkon dieselových motorov pri súčastnom zachovaní nízkej spotreby a tiež znižovanie emisií vo výfukových plynoch, donútili výrobcov k vývoju ďalších vstrekovacích zariadení. Rotačné vstrekovacie čerpadlá sa dostali na hranicu svojich možností, a preto firma Bosch uviedla v roku 1998 nový typ vstrekovacieho systému s názvom vysokotlakové vstrekovanie združenými vstrekovačmi čerpadlo - tryska (nemecky Pumpe - Düse System). Zaviedol ho do svojich dieselových motorov TDi Volkswagen, keď vymenil elektronicky riadené rotačné čerpadlá VP 37 a VP 44.

Na rozdiel od vstrekovania rotačným čerpadlom, vstrekovacie trysky s palivovým čerpadlom tvoria jeden celok, pričom odpadá vstrekovacie čerpadlo a vysokotlakové potrubie, kde by sa vytvárali straty tlaku. Podarilo sa tiež dosiahnuť vyššie tlaky paliva (250 MPa - 2500 Bar.), čoho výhodou je lepšie rozprášenie paliva v spaľovacom priestore. Pri podstatne vyššom litrovom výkone a krútiacom momente motora sa podarilo udržať nízku spotrebu paliva, čo znamená účinnosť paliva az 45%.

Vstrekovacia jednotka systému čerpadlo dýza (Bosch)

Vstrekovacia jednotka tvorí jeden celok, ktorý sa nazýva združený vstrekovač. V združenom vstrekovači sa spája vysokotlakové vstrekovacie čerpado, vstrekovacia tryska a elektromagnetický (solenoidový) PD alebo piezoelektrický PPD riadiaci ventil. Palivo je dodávané nízkotlakovým palivovým čerpadlom. Elektronická riadiaca jednotka motora (motormanagement) reguluje pomocou elektromagnetického (piezo) ventilu dobu vstrekovania a objem paliva. Hodnoty sú závislé od polohy plynového pedálu, režimu motora, teploty nasávaného vzduchu atď.

Ako jednotka funguje

Združené vstrekovače sa nachádzajú v hlave valcov. Vysokotlakové čerpadlu v združenom vstrekovači nahrádza piestik, ktorý je ovládaný vačkou. Vyvinie sa tak vysoký tlak, ktorý otvorí ihlu vstrekovača, čím dochádza ku vstreknutiu paliva do spaľovacieho priestoru valca. Pri poklese tlaku sa uzavrie proces vstreku ihlou. Ten zabezpečuje elektromagnetivký ventil, ktorý sa otvorí a palivo sa dostáva do prepadu. Následný pohyb piestu čerpadla nahor nasaje palivo do vstrekovača cez otvorený ventil. Po uzavretí ventulu nasleduje opakovanie celého procesu. Združeným vstrekovaním dkážeme presne stanoviť množstvo vstrekovaného paliva, okamih začiatku hlavného vstreku a predvstreku. Predvstrek umožní plynilý nárast tlakov, čo umožní "zmäkčenie" chodu motora.

Prietok paliva v palivovej sústave motora so združenými vstrekovačmi

Palivo je dopravované elektrickým palivovým čerpadlom cez filter (4), cez výmenník (5) do čerpadla (6) a jemným palivovým filtrom (7) do systému kanálikov združených vstrekovačov. Prebytočné zohriate palivo sa vracia do sania čerpadla (6).